Close

Werkwijze

Hoe verloopt een systeemtherapie traject
Een systeemtherapeut zal de zorgvraag altijd bezien verbonden in het contact met anderen in uw omgeving.

Samen met u wordt onderzocht waar uw zorgvragen/vragen mee te maken kunnen hebben en wie er belangrijk voor u zijn om indien wenselijk bij de therapie betrokken kunnen worden om verandering mogelijk te maken. Niet het zoeken naar de oorzaken staat hierbij centraal, maar het zoeken naar krachten en mogelijkheden.

Er word geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw zorgvraag/vragen om samen met u naar mogelijkheden voor verandering te zoeken. In de praktijk wordt grote waarde gehecht aan de werkrelatie. Een therapietraject valt of staat met een goede samenwerking. Tijdens de behandeling wordt er steeds besproken of het therapietraject goed verloopt, of de therapeut u goed begrijpt/bij u aansluit en of de gewenste doelen worden gehaald.

Het eerste gesprek: de intake
In therapie gaan is een keuze waarbij u zich kwetsbaar opstelt omdat u iets aan uw situatie en/of u zelf wilt veranderen. Persoonlijke problemen bespreken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In therapie gaan, ervaren veel mensen als een stap zetten op onbekend terrein.

Als u zich aanmeld, volgt er een telefonisch contact waarin er samen met u een eerste gesprek wordt gepland.

Het eerste gesprek wordt ook wel “intake” genoemd . In dit gesprek staan kennismaken, aandacht voor uw verhaal, klachten/problemen (zorgvraag) en uw wensen centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan een uitleg van de werkwijze, samenwerking, en eventuele doelen voor het therapietraject. Mogelijk wordt er een advies gegeven wat betreft een passende therapievorm. Na dit eerste gesprek kunt u beslissen of er voldoende vertrouwen aanwezig is om het therapietraject te starten. Mocht dit zo zijn, dan maken we afspraken voor de vervolgsessies.

Na het intake gesprek stelt u samen een behandelplan op. In het behandelplan vindt u een samenvatting terug van de eerder gevoerde gesprekken, waarbij positieve aspecten en krachten en steunbronnen naast uw zorgvraag en de therapiedoelen die hier uit voortkomen, worden omschreven. Het therapietraject wordt aan de hand van het behandelplan gecontinueerd.

Duur therapie traject
De gesprekken duren doorgaan 1 uur en vinden gemiddeld 1 keer per week/ 1 keer per 2 weken plaats, tenzij anders wordt overeengekomen. In de loop van het therapie traject kan er in overleg meer tijd tussen de gesprekken bestaan. Over de duur van het gehele therapietraject is moeilijk een eenduidige uitspraak te doen. Deze kan variëren van enkele gesprekken tot meer dan een jaar. Dit zal in overleg met u worden besproken.