Close

Over Martine Kramer

Mijn naam is Martine Kramer (1980) en ik ben werkzaam als relatie- en gezinstherapeut, ook wel systeemtherapeut genoemd.

Na het afronden van de post academische opleiding Systeemtherapie in 2015, aan het Lorentzhuis, ben ik werkzaam als gezinstherapeut en relatietherapeut. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) en ik ben BIG geregistreerd verpleegkundige. Verder ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en opgenomen in het register van de koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren van de complementaire zorg (RBCZ). 

Ik ben geregistreerd basis en aanvullend getraind EFT relatietherapeut. EFT staat voor Emotionally Focussed Therapy en staat voor een op hechting gebaseerd model wat zich richt op de emotie. Je verhelderd met behulp van onderliggende patronen het negatieve patroon waarin mensen zijn beland. Dit kan op individueel, partnerrelatie of gezinsniveau zijn (www.eft.nl). Tevens ben ik gecertificeerd gottman therapeut level 1 en 2. Het Gottman Institute heeft een op onderzoek gebaseerde methode ontwikkeld waarin je op methodische wijze relatie en communicatievaardigheden kunt verbeteren. Ik maak regelmatig gebruik van hun werk in mijn praktijk (www.gottman.com) 

Ik ben sinds 2002 in de jeugd en geestelijke gezondheidszorg werkzaam. Binnen de instelling, waar ik werkzaam was tot 2018, waren mijn werkzaamheden voornamelijk gericht op behandeling van kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar, waarbij ik met name contact had met jongeren, ouders en gezinnen. 

Sinds 2016 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk opgericht aan de Herengracht 527 te Amsterdam (www.hpgr.nl). Mijn verlangen was om een werkomgeving te creëren waarin cliënten rust en ruimte ervaren om hun verhaal te doen. Deel daarvan is dat ik waakzaam ben op mijn agenda omdat ik graag wil dat er genoeg ruimte is om mensen te ontvangen zonder alweer met het volgende bezig te zijn.